ماه: اکتبر 2010

imagesCA24A1T1

وقتی تو رفتی شمع روشن شبهایم خاموش شد ،پنجره رو به زیبایی و رو به آغوش مهربانت بسته شد ، چشمه لبم خشک خشک شد ،و آغوشم تنها بهانه تورا می گرفت!وقتی تو رفتی آتش غم دوری و فاصله در…

هنوزم میمیرم برات

Black_Rose_by_Ketmara

امیده منسنگ صبورباشه برو پیشم نیابزار که تنها بمونم تو  غربتو دل تنگی هامنه اینکه عاشق نباشم نه اینکه دوستت ندارممیخوام تو اوج بی کسی سر رو شونهات بزارمزخمو زبونو صبر من باور بکن حدی دارهیه قلب خالی از امید  اخه سوزوندن…

فراموشی

فراموشی به این آسونیا نیست امید من دلم از تو جدا نیست می خوام تو یاد من عشقت بمیره ولی از قلب من مهرت رها نیست برام هیچ وقت نبودی یک غریبه ولی حتی نگاتم آشنا نیست خدایا پس میون…

and then I was foretold:add a love songto your life.the face of the sad clownwill be dismissed. a sad God novelturns everything around;scaffolds fall,hatred rises,but eternal love stands.a Shakespearean ordealfor all eternity. I was told toadd a love song,and I will never stop singing it…   گزارشها و خبرهای مربوط به ایران و جهان

قللک چشات  تو هموني كه تو رويام تو رو من خواب مي ديدمتو چشات آسمون و آفتاب و مهتاب مي ديدمزلفاتو شب مي خره تا توي اون لونه كنه مث من صد تا دلو عاشق و ديوونه كنه تو اوني…

وقتی که دیگر نبودمن به بودنش نیازمند شدم وقتی که دیگر رفتمن به انتظار آمدنش نشستم وقتی که دیگرنمی توانست مرا دوست بداردمن او را دوست داشتم وقتی او تمام کرد من شروع کردم وقتی او تمام شد من آغاز…

Åge Aleksandersen med Skin sola

Åge Aleksandersen med Skin sola Skin solaby Åge Aleksanderse                                                                                         Sjelden tør æ sei te’ dæ æ træng’ dæleng’ sia æ sa at du var god,at du e alt for mæ og ingen annankan få mæ te’ å føl’ som æ…

براستي

براستي جواب سئوالهايم را که خواهد داد ؟! نمي خواهم در آينده اي دير جوابم را پيدا کنم همانطور که اگر چه دير اما برخي را پيدا نمودم ولي زندگي حق من است و درست زندگي کردن نيز حق من…

                                                   وصيت نامه كوروش كبير به پسرش کمبوجیه             … هرگز هرگز دوستان و نديمان خود را به كارهاي مهم مملكتي نگمار و براي آنها همان مزيت دوست بودن بر تو كافيست، چون اگر دوستان و نديمان خود رابه كارهاي…

زندگی دفتری از خاطرهاست … یک نفر در دل شب ، یک نفر در دل خاک … یک نفر همدم خوشبختی هاست ، یک نفر همسفر سختی هاست ، چشم تا باز کنیم عمرمان اگه كسي رو كه دوست داري…