ماه: نوامبر 2011

رفع گرسنگی و حق مسلم ماست

385292_190662007680792_100002109826960_450242_928258762_n

کو گوش شنوا ؟ به سومالی به آفریقا به ……..  کمک میکنند اما به….لعنت بر شما بله شما که سرنوشت این آقا پسر کچولو و امثالی مثل  ایشون که به خاطر خریت شما مثلان سیاستمداران باید چنین پلاکاردی رو به…

.بیمارستان صحرایی در غنی‌ترین منطقه ایران، «ورزقان» عکس

381740_235709263157570_191353607593136_663813_260164205_n

ورزقان منطقه‌ای غنی از لحاظ معادن طلا و مس و وضعیت مردمان این منطقه! در گزارش تصوریری که ملاحضه می کنید بیمارستان صحرایی در ورزقان برپا شده است. گزارشها و خبرهای مربوط به ایران و جهان