ماه: آوریل 2015

سه زندانی به اتهامات مرتبط با مواد مخدراعدام شدند

20141025081034-تتتت

اعدام متهمین قاچاق مواد مخدر در ایران همچنان ادامه دارد. بیش از ۵۰ محکوم مرتبط با مواد مخدر در طی ۱۰ روز گذشته اعدام شده اند. بسیاری از این اعدام‌ها توسط منابع رسمی اعلام نشده است. انجمن دفاع از حقوق…

بیش از ۴۳ نفر در سه روز گذشته در ایران اعدام شدند

1484692_10153198373795309_5325197207222676994_n

در سه روز گذشته دستکم ۴۳ نفر در ایران اعدام شده اند. ۴۲ نفر از این افراد در زندان های رجایی شهر و قزلحصار اعدام شده اند. گزارش ها حاکی از احتمال اعدام های دسته جمعی بیشتری در هفته های…

هشت زندانی به اتهامات مربوط به مواد مخدر در کرج به دار آویخته شدند

1484692_10153198373795309_5325197207222676994_n

انجمن دفاع از حقوق بشر ایران در نروژ، ۲۴ فروردین ۱۳۹۴: به گزارش رسانه دولتی ایران، هشت زندانی صبح امروز در استان البرز به دار آویخته شدند. به گزارش وب سایت رسمی دادگستری کل استان البرز، زندانیانی که صبح امروز…

شش زندانی در بندرعباس اعدام شدند

1484692_10153198373795309_5325197207222676994_n

  علاوه بر این، بر اساس گزارش‌های تأیید نشده ۱۶ زندانی دیگر در زندان قزل حصار کرج به دار آویخته شدند. انجمن دفاع از حقوق بشر ایران در نروژ، ۲۴ فروردین ۱۳۹۴: به گزارش منابع رسمی ایران، شش زندانی در…

یک زندانی در ملاء عام در شهرستان مهریز اعدام شد

0188_04.1_Mar_20.Sept_29.Shahrivar_Pendaison_1-fb1b4-277cd

انجمن دفاع از حقوق بشر ایران در نروژ، ۲۳ فروردین ۱۳۹۴: به گزارش خبرگزاری میزان ،رسانه دولتی ایران، یک زندانی در شهرستان مهریز (استان یزد) اوایل صبح یکشنبه ۲۳ فروردین به دار آویخته شد. به گفته این گزارش، این زندانی…