اعدام یک زندانی در تبریز

 

Iran Borazjan Sunday 24 August 2014

یک زندانی با اتهام قتل عمد در زندان مرکزی تبریز اعدام شد.

انجمن دفاع از حقوق بشر ایران در نروژ،۸ خرداد ماه ۱۳۹۴:گزارشهایی غیر رسمی که به تایید سازمان حقوق بشر ایران نیز رسیده است حکایت از اعدام یک زندانی متهم به قتل در زندان مرکزی تبریز طی روز چهارشنبه ۶ خرداد ماه دارد.

به گزارش تارنمای هرانا، “نوروز بصیری” زندانی اعدام شده متهم بود که دو سال پیش در یک نزاع یکی از هم روستایی‌های خود را درروستای یولقونلوی جدید از توابع شهرستان ملکان به قتل رسانده است.

این اعدام که به تایید سازمان حقوق بشر ایران نیز میرسد تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های رسمی ایران اعلان نشده است.