درباره ما

این وب سایت متعلق به “سازمان حقوق بشر ایران” (SIHR) در نروژ. SIHR جامعه محلی است که حمایت از سازمان مادر “حقوق بشر ایران” (IHR) است. هدف این وبسایت،افزایش آگاهی عمومی در مورد نقض حقوق بشر در ایران است.
علاوه بر مجازات مرگ ,که تمرکز اصلی وب سایت IHR است ،ما همچنین در مورد دیگر مسائل عمده حقوق بشر، مانند آپارتاید جنسی، سرکوب گروه های قومی و مذهبی، نقض آزادی بیان، وضعیت زندان های ایران و سایر اخبارمربوط به  نقض حقوق بشر در ایران امروز است. همچنین ما تلاش میکنیم  برای پوشش اخبارمربوط به ایران را در رسانه های نروژی هم اطلاع رسانی کنیم.

این سایت جهت حمایت از همه اصول که سایت مادر IHR سازمان حقوق بشردارد، را میکند. و نویسندگان این سایت سعی بر ادامه و پشتیبانی ازسایت مادر را خواهند داشت .

با توجه به منابع محدود در حال حاضر،هدف ما براین است که هر چه در توان داریم به پوشش برخی از اخبارحقوق بشر،مرتبط به ایران را دراینجا به دید بازدید کنندگان قرار دهیم .

تمام مقالات منتشر شده در این سایت مربوط به سایت مادر IHR به عنوان منبع خبری نیست و ما سعی بر این داریم که اخبارهای مربوط به ایران را از منابع دیگر نیز دراینجا منتشر کنیم.

لطفا برای کمک به ما و برای بهبود این وب سایت ،با ارسال اخبار، مقالات و پیشنهادات ما را یاری کنید .