صبح روز دوشنبه یک زندانی با اتهام قتل عمد در زندان رجایی شهر کرج اعدام شد

javadi-amoli

انجمن دفاع از حقوق بشر ایران در نروژ، ۴ خرداد ماه ۱۳۹۴: طبق گزارشاتی که به دست سازمان حقوق بشر ایران رسیده است سحرگاه دوشنبه ۴ خرداد ماه یک زندانی در محوطه زندان رجایی شهر کرج از طریق چوبه دار…

یک زندانی با اتهامات مربوط به مواد مخدر صبح شنبه در زندان مرکزی اردبیل اعدام شد

20141025081034-تتتت

انجمن دفاع از حقوق بشر ایران در نروژ، ۳ خرداد ماه ۱۳۹۴: به گزارش رسانه‌های رسمی ایران صبح شنبه ۲ خرداد ماه یک زندانی با اتهامات مربوط به مواد مخدر در محوطه زندان مرکزی اردبیل از طریق چوبه دار اعدام…

۱۱ زندانی در قزل‌حصار کرج اعدام شدند

Iran-Execution-Child-Spectator-2

سحرگاه پنج‌شنبه ۱۱ زندانی با جرایم مربوط به مواد مخدر در محوطه زندان قزل‌حصار کرج از طریق چوبه دار اعدام شدند. انجمن دفاع از حقوق بشر ایران در نروژ،۱ خرداد ماه ۱۳۹۴: به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، سحرگاه پنج‌شنبه…

۷ زندانی در شهرهای مختلف اعدام شدند” دو اعدام در ملاء عام”

Iran-Execution-Child-Spectator-2

  طی روز چهارشنبه ۷ زندانی در شهرهای مختلف ایران اعدام شدند که دو تن از ایشان در ملاء عام در شهرهای قوچان و میناب اعدام شدند. حکم اعدام در میناب در زمین ورزشی شهرداری این شهر اجرا شده است.…

پنج زندانی با اتهام قتل عمد در محوطه زندان عادل‌آباد شیراز اعدام شدند

Iran-Execution-Child-Spectator-2

طی روز سه‌شنبه یک زندانی در ملاء عام در شهر شیراز و ۴ زندانی در زندان اراک اعدام شدند. انجمن دفاع از حقوق بشر ایران در نروژ،۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴: رسانه‌های غیر رسمی در ایران خبر از اعدام ۵ زندانی…