Måned: juli 2013

Dødsstraff

0,,16952976_303,00

Iran Human rights,20.juli :Dødsstraff er noe uakseptabelt straff i varden, og Iran er blant verstingene (etter Kina). Men fokus på Iran har noen slagsider. Dødsstraff er kurrant ihht lovene i mange land, herunder USA, Russland, Malaysia og Saudi. Hva som…