Antallet Henrettelser Økt Kraftig I Iran:753 Henrettelser I Fjor Og Om Lag 200 Så Langt I År

Over 200 henrettet i Iran så langt i år

Over 200 henrettet i Iran så langt i år

 

Norsk forening for menneskerettigheter i Iran,11.03.2015:Iran Human Rights (IHR) la frem sin rapport for fjoråret. Ifølge undersøkelser ble Iranske myndigheter henrettet 753 mennesker i løpet av fjor (2014). det høyeste tallet på over 15 år,

VG:Iran Human Rights la i går frem årsrapporten om bruken av dødsstraff i Iran. Presentasjonen i Oslo ga et meget dystert bilde av menneskerettighetssituasjonen i Iran. Siden Hassan Rouhani ble valgt til president i 2013 har antallet henrettelser økt med 30 prosent til det høyeste nivå på mer enn femten år. Det var 753 bekreftede henrettelser i fjor og om lag 200 så langt i år. De reelle tallene er enda høyere.

Rouhani lovet velgerne reformer, men regimet styrer med frykten som våpen. Mange av henrettelsene er offentlige. Bare i løpet av første uke i mars ble 43 mennesker henrettet, inkludert samvittighetsfanger. De fleste henrettes ved at de langsomt heises opp ved hjelp av en kran, noe som forlenger lidelsen. I tillegg til å være en inhuman straffemetode utgjør dette tortur. For første gang på lang tid meldte iranske medier om to menn som var blitt blindet som straff. Øye for øye, er åpenbart gjeninnført som juridisk praksis i Iran i 2015.

Det er et stort paradoks at forverringen i Iran skjer i en tid da de diplomatiske forbindelsene til vestlige land er bedre enn på svært lang tid. Iran forhandler med de fem faste medlemmene i FNs sikkerhetsråd, samt Tyskland, om begrensninger i landets atomprogram i bytte med lettelser i handelssanksjonene. Irans president tas i mot i europeiske hovedsteder, landets utenriksminister møter hyppig sin amerikanske kollega og det er strøm av vestlige delegasjoner til Teheran. Vi tar for gitt at vestlige ledere alltid tar opp menneskerettighetsspørsmål med Iran, men det er åpenbart ikke nok.

Irans utstrakte og barbariske bruk av dødsstraff, og regimets manglende respekt for grunnleggende menneskerettigheter, må stå øverst på agendaen. Europa spiller en internasjonal lederrolle for avskaffelse av dødsstraff. Det er fullt mulig å forhandle om atomprogrammet, samtidig som vi stiller tydelige krav til Iran. Vi kan ikke vente med å snakke om menneskerettigheter til en atomavtale foreligger og sanksjonene er opphevet. Iran trenger lettelser i de økonomiske sanksjonene. Det er nå, i denne kritiske fase, at vestlige land må intensivere kampen for menneskerettighetene.